Mẫu đơn ly hôn theo yêu cầu của một bên

Đăng ngày 08/01/2019 Mẫu đơn ly hôn theo yêu cầu của một bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————- 

ĐƠN XIN LY HÔN

 Kính gửiTòa án nhân dân quận……………………………

 Tên tôi là: ………………………………………………………………………..  – Sinh ngày: ………./……………./……………………….

Giấy CMND số:………………………………., ngày cấp: …../…../……….., nơi cấp:……………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: xã (phường, thị trấn)…………….huyện (quận, thị xã),…………………….. tỉnh (thành phố)……….

Chỗ ở hiện nay: Số nhà…., thôn (xóm), khu, phố ……………xã (phường, thị trấn)…………….huyện (quận, thị xã), tỉnh (thành phố)……….

Điện thoại:……………….

Xin được ly hôn với ông (bà): ………………………………………. – Sinh ngày: …./…../……..

Giấy CMND số:…………………………………, cấp ngày: …./…../…………, nơi cấp:…………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: xã (phường, thị trấn)…………….huyện (quận, thị xã),…………………….. tỉnh (thành phố)……….

Chỗ ở hiện nay: Số nhà…., thôn (xóm), khu, phố ……………xã (phường, thị trấn)…………….huyện (quận, thị xã), tỉnh (thành phố)……….

Điện thoại:……………….

Nội dung xin ly hôn như sau:

* Về quan hệ tình cảmĐăng ký kết hôn tại đâu, lý do mâu thuẫn vợ chồng, thời gian sống ly thân (nếu có), yêu cầu Tòa án giải quyết

Về con chung: Trường hợp yêu cầu Tòa án giải  quyết việc nuôi con thì ghi rõ họ tên con, ngày tháng năm sinh của con, nguyện vọng nuôi con? yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.

* Về tài sản chung: Trường hợp yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản chung thì ghi rõ nhà, đất ở, tài sản chung khác (nếu có).

Về công nợ chung: Trường hợp yêu cầu Tòa án giải quyết thì vay nợ những ai, vay vào mục đích gì, nguyện vọng giải quyết công nợ chung?

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án nhân dân………………………….. giải quyết cho tôi được xin ly hôn với ông(bà)……………../.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

* Những tài liệu, chứng kèm theo đơn gồm có:

1………………………………….

2…………………………………

 

       …………………….., ngày …tháng… năm 201…

                                                             Người làm đơn

                                                                (Ký và gi rõ họ tên)

THƯ VIỆN ẢNH

CÔNG TY LUẬT DÂN VIỆT - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

TIỆN ÍCH

TIN MỚI CẬP NHẬT

0936 442 699